Electrical Transmission Line Detection using Pixel Search
Wang Luo, Dingding Xi, Huarong Xu, Yunhe Hao, and Gongyi Hong
Int J Performability Eng . 2020, (4): 664 -672 .  DOI: 10.23940/ijpe.20.04.p18.664672