Task Scheduling based on Fruit Fly Optimization Algorithm in Mobile Cloud Computing
Xuan Chen, Zhengjiang Song, Hongfeng Zheng, and Zhiping Wan
Int J Performability Eng . 2020, (4): 618 -628 .  DOI: 10.23940/ijpe.20.04.p13.618628