Active Learning Empirical Research on Cross-Version Software Defect Prediction Datasets
Fang Li, Yubin Qu, Junxia Ji, Dejun Zhang, and Long Li
Int J Performability Eng . 2020, (4): 609 -617 .  DOI: 10.23940/ijpe.20.04.p12.609617