Lightweight Fault Localization using Weighted Dynamic Control Flow Subgraph
Yong Wang, SanMing Liu, Jun Li, Xiangyu Cheng, and Wan Zhou
Int J Performability Eng . 2020, (2): 214 -222 .  DOI: 10.23940/ijpe.20.02.p6.214222