Search-based Software Debugging using Weighted Fault Propagation Graphs
Bingwu Fang, Yong Li, Yong Wang, Xiangyu Cheng, and Zhaohui Xu
Int J Performability Eng . 2019, (12): 3179 -3186 .  DOI: 10.23940/ijpe.19.12.p9.31793186