Comparing Minimal Failure-Causing Schema and Probabilistic Failure-Causing Schema on Boolean Specifications
Ziyuan Wang, Xueyao Li, Yang Li, and Yuqing Dai
Int J Performability Eng . 2019, (10): 2709 -2717 .  DOI: 10.23940/ijpe.19.10.p17.27092717