An Improved Genetic Algorithm to Optimize Vehicle Scheduling for Relief Efforts
You Zhou, Lecheng Sun, Xu Zhou, Milan Parmar, and Liupu Wang
Int J Performability Eng . 2019, (9): 2356 -2363 .  DOI: 10.23940/ijpe.19.09.p8.23562363