Imbalanced Remote Sensing Ship Image Classification
Sizhe Huang, Huosheng Xu, and Xuezhi Xia
Int J Performability Eng . 2019, (6): 1709 -1715 .  DOI: 10.23940/ijpe.19.06.p22.17091715