Degradation Index Extraction and Degradation Trend Prediction for Rolling Bearing
Xin Zhang, Jianmin Zhao, Xianglong Ni, Haiping Li, and Fucheng Sun
Int J Performability Eng . 2019, (5): 1334 -1342 .  DOI: 10.23940/ijpe.19.05.p9.13341342