Estimating Aircraft Fuel Consumption using Radar Tracks Data
Fangzi Liu, Chao Wang, and Lei Wang
Int J Performability Eng . 2018, (10): 2249 -2260 .  DOI: 10.23940/ijpe.18.10.p1.22492260