Reliability Simulation in Cloud Computing System
Sa Meng, Xiwei Qiu, Liang Luo, Han Xu, and Meilian Lei
Int J Performability Eng . 2018, (9): 2015 -2020 .  DOI: 10.23940/ijpe.18.09.p9.20152020