Multi-Performance Optimization for MAS Based Grid Computing
SHENGJI YU, YANPING XIANG, ZONGYI XU, SA MENG, and QIANG LI
Int J Performability Eng . 2014, (2): 226 -229 .  DOI: 10.23940/ijpe.14.2.p226.mag