Username   Password       Forgot your password?  Forgot your username? 

ISSUES BY YEAR

Volume 15 - 2019

No.1 January 2019
No.1 January 2019
No.2 February 2019
No.2 February 2019
No.3 March 2019
No.3 March 2019

Volume 14 - 2018

No.1 January 2018
No.1 January 2018
No.3 March 2018
No.3 March 2018
No.4 April 2018
No.4 April 2018
No.5 May 2018
No.5 May 2018
No.6 June 2018
No.6 June 2018
No.7 July 2018
No.7 July 2018
No.8 August 2018
No.8 August 2018
No.9 September 2018
No.9 September 2018
No.10 October 2018
No.10 October 2018
No.11 November 2018
No.11 November 2018
No.12 December 2018
No.12 December 2018

Volume 13 - 2017

No.4 July 2017
No.4 July 2017
No.5 September 2017
No.5 September 2017
No.7 November 2017
No.7 November 2017
No.8 December 2017
No.8 December 2017

Volume 12 - 2016

Volume 11 - 2015

Volume 10 - 2014

Volume 9 - 2013

Volume 8 - 2012

Volume 7 - 2011

Volume 6 - 2010

Volume 5 - 2009

Volume 4 - 2008

Volume 3 - 2007

Volume 2 - 2006

 

 

Click on the link below to view the Summary report on International Journal of Performability Engineering

 

Summary of Report

 

CURRENT ISSUE

Prev Next

Engine Life Prediction based on Degradation Data

Yanhua Cao, Jinmao Guo, Yong Li, and Huiqiang Lv

Read more

A Dynamic Model for Winning Probability Estimation in a Long-Lasting Campaign

Kaiye Gao, Xiangbin Yan, Rui Peng, Hui Qiu, and Langtao Wu

Read more

Selective Maintenance Decision-Making of Complex Systems Considering Imperfect Maintenance

Shaohua Wang, Shixin Zhang, Yong Li, Hongxiang Liu, and Zhengjun Peng

Read more

Reliability Modeling of Speech Recognition Tasks

Hui Qiu, Xiaobin Yan, Rui Peng, Kaiye Gao, and Langtao Wu

Read more

Structural Design and Optimization of an Underwater Skirt Pile Gripper

Haixia Gong, Huailiang Li, Wentai Yu, Shunqing Liu, Sidie Yang, and Chenye Wang

Read more

Reliability Model of TBM Main Bearing based on Nonlinear Strength Degradation Theory

Xu Zhang, Yiqiang Zhang, Yue Sun, Baogang Wen, and Lijun Jiang

Read more

Chinese Word Segmentation based on Bidirectional GRU-CRF Model

Jinli Che, Liwei Tang, Shijie Deng, and Xujun Su

Read more

Load Analysis and Calculation Optimization of Horizontal Axis Wind Turbine Blades

Junxi Bi, Chenglong Zheng, Hongzhong Huang, Yan Zhou, and Xiaoxue Li

Read more

A Model for Pantograph-Catenary Electromechanical Interaction

Yuan Zhong, Jiqin Wu, Feng Han, and Jiawei Zhang

Read more

Lithium-Ion Battery Management System for Electric Vehicles

Linjie Li, Zhaojun Li, Jingzhou Zhao, and Wei Guo

Read more

XML Privacy Preserving Model based on Dynamic Context

Meijuan Wang, Song Huang, Changyou Zheng, and Hui Li

Read more

Risk Evaluation of Embedded Linux in Aerospace based on Cloud Model

Yu Su, Yushuai Liu, Li Sun, Zhexi Yao, and Jinbo Wang

Read more

Real Time Optimization of Linux System in Aerospace

Yushuai Liu, Yu Su, Yunyun Ma, and Jinbo Wang

Read more
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com